Skicka in bygglov

Skicka in bygglov

När vi tillsammans har samlat alla bilagor som ska bifogas i bygglovet kan du göra din ansökan. Skicka in ansökan via din kommuns e-tjänsts eller blankett. Du måste ha en e-legitimation för att göra din ansökan via e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du ansöka om både bygglov och, om du behöver, strandskyddsdispens samt beställa nybyggnadskarta. Det är samma tjänst, men du kan behöva använda den flera gånger eftersom en eventuell nybyggnadskarta behöver beställas innan du kan ansöka om bygglov och eventuellt strandskyddsdispens.

Via e-tjänst

Ansök i första hand via kommunens e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte dra ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor och ritningar som ska bifogas. Använd i första hand PDF-format för bilagorna. Är dina bilagor i pappersformat kan du skanna in dem och spara som PDF.