Arkitektur tillgängligt för fler

Vi är arkitekter!

Arkitektur för oss handlar om att lösa många problem samtidigt. Vi måste därför vara innovativa.

Konceptet för gimme shelter handlar om flexibilitet, -både formmässigt, funktionsmässigt och ekonomiskt.

Idén om hemmet som hus i Sverige har varit länge att byggnaden måste bestå av två våningar, 200 kvm stort och byggs i ett svep med gräsmatta och asfalt. Vi ser hemmet på ett annat sätt där vi tycker att det finns en kvalitet i att bygga mindre steg för steg, bygga ut med tiden och bygga mer klimatsmart och naturnära.

Vi tycker att man kan låta naturen vara fri utan större markarbeten, låta huset växa organiskt med att familjen utökas och på sätt ge möjlighet att fler kan finansiera sin bostad i ett tidigt skede i livet. Vi tycker att man kan se till att yta som inte utnyttjas inte behöver värmas upp.

Med gimme shelter vill vi ifrågasätta bostaden som den sett ut under lång tid och rita det vi tror speglar vår tids samhälle och de behov människor har nu och i framtiden.

Innovation och utveckling

Vi vill fortsätta utveckla idéer som utmanar samhällsproblem. Det är det vi brinner för mest. Vi vill växa med olika designtyper och fler pusselsystem. Med tiden tror vi oss kunna påverka boendestandarden och folkhemmet till att bemöta det samhälle vi har idag. Vi är övertygade om att vi kan sprida kunskap om att självförsörjande hus inte längre är modeord utan en verklighet. Genom att sprida kunskap om innovationen kan vi påverka priset och göra produkten mer kommersiell. Tillsammans kan vi få självförsörjande hus på marknaden som standard och exportera till andra länder.

Gimme shelter har av Sting utnämnts till ett av Sveriges mest lovande och innovativa startupbolag 2019.
Sting är Nordens ledande ekosystem för startups med hög tillväxtpotential. Läs mer på www.sting.com