Sammanfattning för bygglov

Sammanfattning bygglov

  • När du ska bygga ditt nya nyckelfärdiga hus utanför detaljplanerat område kan du alltid först ansöka om förhandsbesked för att se om tomten överhuvudtaget går att bygga på.
  • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
  • Du behöver vår arkitekt som hjälper dig med att ta fram ritningar för bygglovet.
  • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst 1 månad innan vi tillsammans med dig ska lämna in ditt bygglov.
  • Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att kommunen ska kunna handlägga den.
  • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
  • Man får inte påbörja bygget innan du har fått ett startbesked och använd inte det nya huset förrän du får ett slutbesked.
  • Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats.