Övriga tillstånd du kan behöva bygglov

Övriga tillstånd du kan behöva

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att kommunen ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska vi lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska:

  • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
  • Installera torr toalettlösning eller anordna latrinkompost eller byta befintlig
  • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning

Mer information om installationerna hittar du i den här guidens sista steg.

Om du ska använda ditt nyckelfärdiga hus till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i huset. Hör av dig till din kommun i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.