Leveranstider för attefallshus och andra mindre hus

Posts

Leverans av nyckelfärdigt hus

Tid från beställning till leverans

Leveransen av nyckelfärdiga hus ser olika ut för alla husleverantörer. Våra nyckelfärdiga hus brukar ta mellan 3 – 4 månader att få på plats efter beställning. Tittar man generellt mellan olika husleverantörer ligger hus leveranstiden mellan 3-10 månader.

Leveransen från fabriken till tomten tar normalt runt 2 dagar och själva uppförandet av huset tar runt 1 vecka.

En sak som tar lite extra tid är byggansökan eller bygglovsanmälan som måste göra till kommunen. Detta tar normalt runt 10 veckor men i vissa fall kan det ta betydligt längre tid så dubbelkolla alltid med din kommun.