Enkelt

Ett huskoncept som förenklar byggprocessen

I Sverige är byggprocessen ofta krånglig, speciellt i naturnära områden då man inte sällan får avslag på bygglovet. Våra hus är framtagna så att de lätt kan placeras på svår, naturnära terräng utan yttre påverkan på natur och miljö. I de flesta fall behöver du bara göra en bygganmälan innan du bygger huset.

Ett miljövänligt hus, lätt att placera i natur