Vad är ett nyckelfärdigt attefallshus?

Vad är ett nyckelfärdigt hus?

Uttrycket nyckelfärdigt kommer ifrån att huset är så gott som klart när det levereras och det ända man behöver göra för att flytta in är att vrida om nyckeln till huset. Alla husleverantörer jobbar inte lika fort, i vissa fall kan det ta upp till några månader innan huset står klart efter leverans men i de flesta fall tar det bara några veckor. I de fallen där det tar längre tid handlar det ofta om att badrum och kök inte är nyckelfärdiga när de kommer utan måste byggas upp på plats.

Nyckelfärdiga hus bygga i fabrik och levereras i vissa fall hela men i de flesta fall i större delar som sätts ihop. Husen ställs på grunden genom kranlyft och i vissa fall helikopter.