Nybyggnadskartor för nyckelfärdiga hus

Posts

Förberedelser bygglov anmälan

Förberedelser

Ritningar till ansökan

Innan vi skickar in ansökan till kommunen tar vår arkitekt fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem.

Anlita en kontrollansvarig

Under husbyggandet behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, kontakta din kommun. En kontrollansvarig hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för bygg- och miljökontorets slutbesked.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Om du är osäker kan vi hjälpa dig, vi har kontakt med kontrollansvariga i Stockholmsområdet.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från din kommuns bygg- och miljökontor, antingen via webben eller per telefon. Kommunen gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

När behöver du söka strandskyddsdispens?

Om din tomt/fastighet ligger inom strandskyddat område måste vi samtidigt som vi söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för ditt nyckelfärdiga hus. Vi gör din ansökan om strandskyddsdispens på samma blankett eller i samma e-tjänst som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din tomt/fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till din kommun.

Nybyggnadskarta - Nyckelfärdigt hus

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett nytt nyckelfärdigt hus som huvudbyggnad, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad behöver du en nybyggnadskarta när du ritar din situationsplan.

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

  • Nybyggnadskarta: typ A (kommunal VA-anslutning)
  • Nybyggnadskarta: typ B

Enklare karta

På nybyggnadskartan visas uppgifter om bland annat markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanbestämmelser, vatten och avloppsanslutningar (gäller typ A) i skalan 1:400, 1:500 eller 1:1000. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så kan ofta kommunen anpassa kartan efter dina behov. En nybyggnadskarta beställer du från bygg- och miljökontoret. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet, ska du bifoga en karta i pdf-format till kommunen som tydligt visar ny tomtavgränsning. Som underlag för denna karta kan du använda tätortskartan i Stockholms län t.ex. eller någon annan gratiskarta.

Beställningen av karta brukar ta runt 4 veckor, så tänk på det innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!