Leveranstider för nyckelfärdiga hus

Posts

Leverans av nyckelfärdigt hus

Tid från beställning till leverans

Leveransen av nyckelfärdiga hus ser olika ut för alla husleverantörer. Våra nyckelfärdiga hus brukar ta mellan 3 – 4 månader att få på plats efter beställning. Tittar man generellt mellan olika husleverantörer ligger hus leveranstiden mellan 3-10 månader.

Leveransen från fabriken till tomten tar normalt runt 2 dagar och själva uppförandet av huset tar runt 1 vecka.

En sak som tar lite extra tid är byggansökan eller bygglovsanmälan som måste göra till kommunen. Detta tar normalt runt 10 veckor men i vissa fall kan det ta betydligt längre tid så dubbelkolla alltid med din kommun.

Vad är ett nyckelfärdigt attefallshus?

Vad är ett nyckelfärdigt hus?

Uttrycket nyckelfärdigt kommer ifrån att huset är så gott som klart när det levereras och det ända man behöver göra för att flytta in är att vrida om nyckeln till huset. Nyckelfärdiga hus byggs mestadels i fabrik för att sen levereras och färdigställas på en färdig grund. Leveransen och färdigställandet av ett nyckelfärdigt hus varierar beroende på leverantör. I vissa fall kan det ta upp till 7-10 månader innan huset står klart efter leverans men i de flesta fall tar det endast mellan 3-6 månader.

5 skäl till att  köpa nyckelfärdiga hus:

  1. Husen byggas i en säker och torr miljö
  2. En husleverantör står för helhetsansvaret, med andra ord du slipper fakturor från plattsättare, finsnickare, grovsnickare takläggare, etc.
  3. Om något går fel behöver du själv inte jaga små under entreprenörer. Allt ligger inom hustillverkarens ansvar.
  4. Du undviker arbetare som både kan störa och genom sitt arbete förstöra mark.
  5. Sveriges storbanker lånar lättare ut pengar till dig som köper nyckelfärdigt hus.