Leveranstider för nyckelfärdiga hus

Inlägg

Leverans av nyckelfärdigt hus

Tid från beställning till leverans

Leveransen av nyckelfärdiga hus ser olika ut för alla husleverantörer. Våra nyckelfärdiga hus brukar ta mellan 3 – 4 månader att få på plats efter beställning. Tittar man generellt mellan olika husleverantörer ligger hus leveranstiden mellan 3-10 månader.

Leveransen från fabriken till tomten tar normalt runt 2 dagar och själva uppförandet av huset tar runt 1 vecka.

En sak som tar lite extra tid är byggansökan eller bygglovsanmälan som måste göra till kommunen. Detta tar normalt runt 10 veckor men i vissa fall kan det ta betydligt längre tid så dubbelkolla alltid med din kommun.

Vad är ett nyckelfärdigt attefallshus?

Vad är ett nyckelfärdigt hus?

Uttrycket nyckelfärdigt kommer ifrån att huset är så gott som klart när det levereras och det ända man behöver göra för att flytta in är att vrida om nyckeln till huset. Alla husleverantörer jobbar inte lika fort, i vissa fall kan det ta upp till några månader innan huset står klart efter leverans men i de flesta fall tar det bara några veckor. I de fallen där det tar längre tid handlar det ofta om att badrum och kök inte är nyckelfärdiga när de kommer utan måste byggas upp på plats.

Nyckelfärdiga hus bygga i fabrik och levereras i vissa fall hela men i de flesta fall i större delar som sätts ihop. Husen ställs på grunden genom kranlyft och i vissa fall helikopter.