Bygglov nyckelfärdigt hus

Posts

Bygglov, handläggning och avgift

Bygglov, handläggning och avgift

Din bygglovsansökan

Har du e-legitimation kan du ansöka via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänst kan hanteras snabbare, och du kan göra din ansökan direkt, utan att hämta några blanketter. Ansöker du via e-tjänsten får du dessutom en något lägre handläggningsavgift.

I andra hand ansöker du via kommunens blankett och skickar in den tillsammans med dina bilagor.

Kommunens handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Hur lång tid tar ett bygglov?

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Behöver kommunen kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 10 veckor. Lämna därför in alla dina bilagor och ansökningar samtidigt, så går handläggningen fortare.

OBS På våren får kommunerna in många ansökningar. Det kan därför vara bra att vara ute i god tid och försöka ansöka om bygglov tidigare.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Kommunerna tar ut en handläggningsavgift för arbetet de utför. Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av bygglovet och vilka handläggningssteg som behövs. Kommunen tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Handläggningsavgiften för ansökan som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in via en pappersblankett, eftersom den går fortare att handlägga.

När ett besluts fattat om bygglovet

Att få ett beslut om bygglov är inte samma sak som att du får börja bygga. Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från bygg- och miljökontoret. Du får heller inte börja använda ditt nyckelfärdiga hus förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt husbygge, vilka villkor som gäller, vilka handlingar du ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked och vad som gäller för eventuellt utstakning av huset.