Introduktion bygglov

Så går ett bygglov till

När du ska bygga nytt permanent boende eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos bygg- och miljökontoret i din kommun. Ofta kan du ansökan om bygglov både via e-tjänst och pappersblankett.

Regler och bestämmelser

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om tomten/fastigheten ligger inom eller utanför ett detaljplanerat område. En detaljplan reglerar hur du får bygga på tomten, det vill säga byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till din kommun.

Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov.