Nybyggnadskarta - Nyckelfärdigt hus

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ett nytt nyckelfärdigt hus som huvudbyggnad, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad behöver du en nybyggnadskarta när du ritar din situationsplan.

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

  • Nybyggnadskarta: typ A (kommunal VA-anslutning)
  • Nybyggnadskarta: typ B

Enklare karta

På nybyggnadskartan visas uppgifter om bland annat markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanbestämmelser, vatten och avloppsanslutningar (gäller typ A) i skalan 1:400, 1:500 eller 1:1000. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så kan ofta kommunen anpassa kartan efter dina behov. En nybyggnadskarta beställer du från bygg- och miljökontoret. Kommunen tar ut en avgift för att tillverka kartan.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet, ska du bifoga en karta i pdf-format till kommunen som tydligt visar ny tomtavgränsning. Som underlag för denna karta kan du använda tätortskartan i Stockholms län t.ex. eller någon annan gratiskarta.

Beställningen av karta brukar ta runt 4 veckor, så tänk på det innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!