Bygga nyckelfärdigt hus - Förhandsbesked

Förhandsbesked

Förhandsbesked också kallat lokaliseringsprövning är ett besked om det är möjligt att bygga nyckelfärdigt hus på fastigheten samt om det är möjlighet att lösa vatten och avloppsfrågan.

Om du ska bygga hus utanför detaljplanerat område och på en fastighet som inte tidigare är bebyggd har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked.

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och du lägger ner kostnader på ritningar och annan planering. Ett positivt förhandsbesked är inte det samma som ett godkännande för att få bygga, inte heller för att få anordna vatten och avlopp. Du måste ansöka om bygglov och vatten och avlopp i vanlig ordning.

Vill du ansöka om förhandsbesked?

Du kan ansöka om förhandsbesked hos din berörda kommun oftast via vår e-tjänst och via pappersblankett.