Inlägg av

Bygglov, handläggning och avgift

Din bygglovsansökan Har du e-legitimation kan du ansöka via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänst kan hanteras snabbare, och du kan göra din ansökan direkt, utan att hämta några blanketter. Ansöker du via e-tjänsten får du dessutom en något lägre handläggningsavgift. I andra hand ansöker du via kommunens blankett och skickar in den tillsammans med dina […]

Övriga tillstånd du kan behöva

Övriga tillstånd du kan behöva Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att kommunen ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska vi lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska: Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig […]

Bilagor som behövs i din bygglovsansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ansökan behöver vi skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller ritningarna inte är fackmannamässigt utförda kommer kommunen be oss komplettera din ansökan. Följande handlingar bifogar vi när vi skickar in din bygglovsansökan Situationsplan Nybyggnadskarta i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 med följande information: De […]

Förberedelser

Ritningar till ansökan Innan vi skickar in ansökan till kommunen tar vår arkitekt fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Anlita en kontrollansvarig Under husbyggandet behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation […]

Så går ett bygglov till

När du ska bygga nytt permanent boende eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos bygg- och miljökontoret i din kommun. Ofta kan du ansökan om bygglov både via e-tjänst och pappersblankett. Regler och bestämmelser Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om tomten/fastigheten ligger inom eller utanför ett […]

Gimme shelter med i Enki Magazine höstnummer

Enki Magazine skriver om gimme shelters affärsidé i deras höstnummer om hållbart boende. I artikeln lyfter de fram det unika med arkitekturen och de fokuserar även på hållbarheten i husen och dess pusselsystem. Köp ditt egna exemplar av Enki Magazine i din lokala tidningsaffär eller här: Pressbyrån online. Enki magazine är en av världens största […]

Hållbart

GIMME SHELTER Arkitektritade hus – Hustillverkare av nyckelfärdiga hus i modern arkitektur Gimme shelter är en hustillverkare i Stockholm som bygger nyckelfärdiga och hållbara hus. De arkitektritade husen kan köpas till och byggas när det passar just dig. Konceptet handlar om hållbarhet och flexibilitet, både formmässigt, funktionsmässigt och ekonomiskt. Vi vill att så många som […]

Gimme shelter är ett av 15 finalistbolag i Business Challenge Sweden

Gimme shelter är ett av 15 finalistbolag i Business Challenge Sweden som får presentera sitt företag för en jury bestående av över 70 toppchefer, ledare, framgångsrika entreprenörer och investerare på Grand Hotel i Stockholm. Business Challenge Sweden driver ett unikt näringslivsnätverk där etablerat näringsliv möter den nya generationens företag. I nätverket utbyts kunskap och erfarenheter. […]