Stockholm

Stockholms

Stockholms kommun eller Stockholms stad är en kommun i Stockholms län. Centralort är Stockholm som också är Sveriges huvudstad & residensstad för Stockholms län. Kommunen ligger i landskapen Uppland & Södermanland. Den utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. År 2010 var Stockholms stad Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre & fler barn föds. År 2020 beräknas Stockholm ha en miljon invånare.

Staden tar fram statistik, prognoser, utredningar & undersökningar & varje år görs en befolkningsprognos för staden. Statistiken används bland annat för planering & verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Statistik, utredningar & prognoser

Statistik uppdelad på stadsdelsområden & stadsdelar i Stockholm finns för

  • befolkning
  • arbetsmarknad
  • inkomst
  • bostäder
  • ohälsa
  • utbildning med fler ämnen.