Skala

skala

Vid olika sorters avbildningar av verkligheten eller objekt, till exempel kartor eller ritningar, anger skalan (längdskalan) förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten. Om skalan till exempel är 1:10 000 innebär det att ett avstånd på 1 cm på avbildningen är 10 000 cm (100 m) i verkligheten. I detta exempel är avbildningen en förminskning av verkligheten. I ritningar eller liknande är det också vanligt att man gör en förstoring av verkligheten (till exempel skala 100:1). En avbildning av verkligheten utan förstoring eller förminskning har skalan 1:1. Areaskala är förhållandet mellan areor. Areaskalan är kvadraten på längdskalan. Volymskala är förhållandet mellan volymer. Den är kuben på längdskalan.