Norden

Norden

Norden är ett område i norra Europa, som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla separata medlemmar i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. De nordiska länderna har en gemensam historia och en delvis gemensam kultur. Länderna samarbetar politiskt bland annat genom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.