Dörr

Dörr

En dörr är en gångjärnsbar eller på annat sätt rörlig barriär som gör det möjligt att tränga in i och ut från ett hölje. Den skapade öppningen i väggen är en dörröppning eller portal. En dörrs väsentliga och primära syfte är att tillhandahålla säkerhet genom att kontrollera åtkomst till dörröppningen (portal). Konventionellt är det en panel som passar in i portalen till en byggnad, rum eller fordon. Dörrar är vanligtvis gjorda av ett material som passar dörrens uppgift. Dörrar fästs vanligtvis med gångjärn, men kan röra sig på andra sätt, såsom glider eller motvikt.

Dörren kan flyttas på olika sätt (i vinklar bort från portalen, genom att glida på ett plan parallellt med ramen, genom att vika i vinklar på ett parallellt plan eller genom att snurra längs en axel i mitten av ramen) för att tillåta eller förhindra inträngning eller utgång. I de flesta fall matchar en dörrs interiör dess yttre sida. Men i andra fall (t.ex. en fordonsdörr) är de två sidorna radikalt olika.