ÅF - Making Future

ÅF

ÅF AB, tidigare Aktiebolaget Ångpanneföreningen, är ett av Sveriges största teknikkonsultbolag och har sitt huvudkontor invid E4:an i Solna norr om Stockholm.

Den första svenska ångpanneföreningen bildas i Malmö den 23 februari 1895 under namnet Södra Sveriges Ångpanneförening. Föreningen bildades av ägare till ångpannor & andra tryckkärl. Avsikten var att genom återkommande besiktningar förhindra olyckor.

Mellersta & Norra Sveriges Ångpanneförening bildades i Stockholm år 1897, & besiktningsmännen började utöva konsulterande verksamhet. Elektrotekniken upptogs 1910 som verksamhetsområde genom att föreningarna anställde besiktningsmän som försäkringsbolagen auktoriserat. Mellersta & Norra Sveriges Ångpanneförening & Södra Sveriges Ångpanneförening slogs 1964 samman till Ångpanneföreningen, ÅF, med hela Sverige som verksamhetsområde. Samma år blev det nya kontorshuset i kvarteret Härolden klart i Stockholm.

Besiktningsverksamheten på tryckkärls-, hiss- & lyftsidan förstatligades år 1977 genom att nära 900 medarbetare överfördes till AB Statens Anläggningsprovning, SA. Elbesiktningen blev dock kvar inom ÅF. År 1995 avförstatligades åter ansvaret för besiktning & ÅF återupptog besiktningsverksamheten. Konsultrörelsen ombildades från föreningsform till aktiebolag år 1981, & 1986 introducerades ÅF på Stockholmsbörsen. Den 5 maj 2008 bytte Ångpanneföreningen namn till ÅF. År 2010 såldes besiktningsverksamheten inom ÅF-Kontroll till DEKRA Industrial. 2012 förvärvades konkurrenten Epsilon.

År 2008 samlade ÅF sin verksamhet i ett nytt huvudkontor vid Frösundaleden i Solna. Byggnaden har sju våningar ovan mark & tre garagevåningar under mark. I den norra spetsen är våningsantalet begränsat till fem. Byggnaden, som ritades av Strategisk Arkitektur, rymmer 27 500 m² kontor & belönades år 2008 med Solnas Stadsmiljöpris.

Den 22 februari 2019 gick ÅF samman med det finska bolaget Pöyry & bildade ÅF Pöyry. Detta innebar att den nya koncernern ÅF Pöyry blev ett av nordeuropas största ingenjörsföretag med över 16 000 anställda & kontor i 50 länder.